E-mail:

info@chcistatika.cz

Dotazy a poptávky:

+420 776 690 959

více

GDPR

KDO JE STATIK?

Statik je odborník v oblasti stavebního inženýrství, který se specializuje na analýzu a posuzování stability konstrukcí. Jeho hlavním úkolem je zajistit, že budovy, mosty, a další stavební objekty jsou dostatečně odolné a bezpečné při působení různých sil a zátěží. 

Statik se zabývá statickou analýzou, což znamená studium působících sil, tlaků a momentů na stavební konstrukce. Jeho práce zahrnuje výpočty, modelování a posuzování materiálů s cílem zajistit, že konstrukce vydrží očekávané zátěže a splňují bezpečnostní normy a předpisy.

Typicky spolupracuje s architekty, inženýry, a dalšími odborníky při návrhu a výstavbě staveb. Statik hraje klíčovou roli v procesu od počátečního návrhu až po dokončení stavby, a jeho odborný dohled přispívá k dlouhodobé stabilitě a bezpečnosti staveb.

Autorizovaní statikové jsou ti, kteří splňují určité kvalifikační požadavky a jsou schváleni Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Jejich role je zejména důležitá, protože nesou odpovědnost za posouzení bezpečnosti a stability stavebních projektů.

AUTORIZOVANÉ OSOBY ČKAIT

V ČR je Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě definováno 38 typů autorizací dle zaměření a kvalifikace autorizované osoby. Níže jsou uvedeny počty všech osob dle zaměření k datu 24.01.2024. V České republice je 1162 osob s autorizací IS00 – Statika a dynamika staveb.

EUROKÓDY

Návrh nových nosných konstrukcí staveb se provádí dle technických norem vytvořených Evropským výborem pro normalizaci (CEN):

Eurokódy jsou závazné zejména v Evropě: