Statické posouzení staveb
... od studie po realizační dokumentaci

Jsme skupina autorizovaných stavebních inženýrů v oboru statika a dynamika staveb. Zaměřujeme se na:

Novostavby
 • betonové,  železobetonové a zděné konstrukce 
 • ocelové konstrukce
 • dřevěné konstrukce
 • spřažené konstrukce: dřevo-beton, ocel-beton, beton-beton
 • základové konstrukce, kotvy, piloty, mikropiloty, opěrné stěny
Rekonstrukce
 • rekonstrukce bytů a bytových jader
 • rekonstrukce rodinných domů
 • půdní nástavby 
 • dodatečné otvory ve stěnách a stropech
 • dodatečné přitížení stropů a stěn
 • trhliny ve stěnách a stropech
 • nadměrné průhyby stropů a stěn
 • konstrukce při rekonstrukcích, provizorní zajištění objektů při přestavbách 
Sanace a zesilování
 • sanace betonových, železobetonových a zděných konstrukcí
 • krovy a trámové stropy
 • ostatní poruchy nosných konstrukcí staveb

Nabízíme optimální stavebně-konstrukční řešení, která splňují platné technické normy.

NAŠE SLUŽBY

Dokumentace pro stavební úřad

Dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Prováděcí dokumentace

Prováděcí dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Statické výpočty

Samostatné statické výpočty konstrukcí namáhaných staticky i dynamicky.

Prohlídky objektů

Prohlídky staveb s posouzením stavebně technického stavu pro majitele nemovitostí.

Konzultační činnost

Konzultace pro projektanty i v předprojektové fázi.

Stavební dozor

Stavební dozor staveb, kontrola technologie a správnosti provádění.

Spolupracujeme s nejlepšími

Hledáte práci v oboru statika a dynamika staveb?

Adresa:

Cyrilská 508/7, Brno

Dotazy a poptávky:

+420 776 690 959

E-mail:

dtriska@chcistatika.cz